Sunday, March 23, 2008

SUBJEK PELAJARAN YANG ADA


BELAJAR ABC, BELAJAR 123, MENYANYI, MEWARNABelajar ABC 123

Laman web ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk menggunakan program pelajaran

kanak-kanak yang perlukan pembelajaran yang paling awal. Ianya sama dengan produk

yang ada di jual di pasaran bezanya kami memberi pakai secara percuma kepada anak-anak

anda peluang untuk belajar secara interaktiv secara tak langsung anak anda akan mahir menggunakan komponen komputer seperti papan kekunci dan tetikus (maouse). Kami

harap anda dapat munafaat dari program ini terimakasih.

http://www.iqbasic.com/